PRESSUREPRO CONSERVACIÓN DEL SISTEMA ADVANCE 2 RM 111 1 l

PressurePro conservación del sistema Advance 2 RM 111 1 l (6.295-878.0)

27.83 26.44

Màxima protecció de l'equip per a netejadores d'alta pressió amb aigua calenta amb adaptació per a la conservació del sistema. El protector del sistema Advance 2 RM 111 ofereix les següents funcions de protecció per al seu equip: Protecció contra formació de restes de calç al serpentí de calefacció (fins a 150 °C), additius de conservació de bombes per a la contínua lubricació i conservació de bombes d'alta pressió, protecció contra aigües negres (corrosió al serpentí de calefacció amb aigua molt tova). Agent anticorrosiu per a totes les peces conductores daigua.

  • Servei oficial: