AIR MTED - 49

Air Mted - 49

4156.35

MASSA TÈRMICA I EXPANSIÓ DIRECTA EN UN NOMÉS ASSECADOR Els assecadors IMCOINSA DRY AIR MTED incorporen el sistema d'estalvi energètic, Massa Tèrmica i Expansió Directa.
MTED és un sistema exclusiu per al desplaçament del fred des del gas refrigerant a l'aire comprimit.
Gràcies al disseny particular de l'evaporador, amb una bateria de tubs de coure i aletes d'alumini submergits en sílice, l'aire comprimit rep energia frigorífica de manera directa per mitjà de les aletes i de manera indirecta per mitjà de la massa tèrmica del sílice.
La geometria del sistema ha estat dissenyada per garantir una difusió perfecta de lenergia, aconseguint així la màxima eficiència i homogeneïtat de les prestacions.
Els principals avantatges del MTED són:
Estalvi d'energia: el compressor frigorífic treballa només quan cal, aconseguint un estalvi energètic fins al 80% en condicions normals de treball.
Punt de rosada constant: davant de sobtades variacions de càrrega.
No cal la pre-arrencada de la màquina: problema típic dels assecadors a massa tèrmica tradicionals.
L'assecador es pot deixar sempre encès: disposa d'atur automàtic.
Prestacions constants en el temps: no hi ha vàlvula gas calent que es pugui descalibrar.
La massa tèrmica està composta de sorra silícia: substància no tòxica i fàcil d'eliminar.
Purgador automàtic, no requereix programació. Adapta el funcionament a la càrrega de l'assecador.


Codi: 0Y349
LPM: 4900
Alimentació: 230V - 50Hz
Pes kg: 103
Rosca Sortida: 1"
Dimensions Cm: 850x780x370

https://www.imcoinsa.es/es/productos/compresores/secadores-de-aire/dry-air-mted-detail

  • Servei oficial: