Filtres De Línia

Pre-filtre: per a la sèries S i A. Sistemes pneumàtics. Pre-filtres per a bombes de buit. Filtres pols per a aplicacions a baixa pressió. Filtres pols per a assecadors.

Coelescent: Eina pneumàtica, Controls pneumàtics, Centraletes i reguladors. Transport pneumàtic. Envernissats. Instrumentació analítica. Fluid. Pre-filtre per a assecadors.

Absorvents a Carbó Actiu: Elaboració aire. Farmacologia. Alimentació. Embalatge. Producció cervesa. Serveis hospitalitaris. Aire respirable. Galvanització. Laboratoris fotogràfics. Circuits d´impressió.

  • Servei oficial: