DISC 125MM FORMIGÓ/PEDRA/TOTXANA

Imco 21612 Good Value

44.77 38.05
  • Tipus de tall
    • Tall en sec
    • Tall humit
  • Diàmetre disc
    • 125 mm

Ideal per a materials de ciment, maó, formigó i pedra.

El diamant dur és resistent al formigó abrasiu i garanteix la màxima vida útil.

Segments de tall de diamant soldat làser.

Aquest disc a diferència del model Standard compta amb un diamant de millor qualitat.

Disc amb una llarga vida útil.

Tall en sec.

-Diàmetre exterior: 125 mm.
-Diàmetre interior: 22,2 mm.

-125 X 22.2 mm H10

  • Servei oficial: