DISC 115mm FORMIGÓ/PEDRA/TOTXANA

Imco 21611 Good Value

38.72
  • Tipus de tall
    • Tall en sec
    • Tall humit
  • Diàmetre disc
    • 115 mm

Ideal per a materials de ciment, maó, formigó i pedra.

El diamant dur és resistent al formigó abrasiu i garanteix la màxima vida útil.

Segments de tall de diamant soldat làser.

Aquest disc a diferència del model Standard compta amb un diamant de millor qualitat.

Disc amb una llarga vida útil.

Tall en sec.-Diàmetre exterior: 115 mm.
-Diàmetre interior: 22,2 mm.

-115 X 22.2 mm H10

  • Servei oficial: