TSL 1L

Tsl 1L

98.01 78.41

El líquid de segellat de coll (TSL) evita que la pintura i els recobriments s'assequin a la vareta de desplaçament i els embalatges, estenent la vida útil de la bomba.
El manteniment de la seva bomba és essencial per a una llarga vida útil i fiabilitat. Graco ha simplificat el manteniment de la bomba amb la nostra línia completa de fluids. TSL (Throat Seal Liquid) evita que la pintura seca s'acumuli a la vareta de la bomba, el que perllonga la vida útil dels envasos de la bomba.

Producte original GRACO amb referència 206995

  • Servei oficial: